×
Välkommen till Mariehamns stads e-tjänst för ansökan för bidrag
* Grundbidrag och aktivitetsbidrag kan beviljas en ideell förening registrerad i Mariehamn. Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet i staden. Ansökningstiden pågår från den 1 november till och med den 31 januari.
* Evenemangsbidrag kan beviljas för publika evenemang som huvudsakligen hålls i Mariehamn.
* Bidraget Snabba pengar är till för enskilda och grupper som inte är registrerade föreningar som vill arrangera fritids-, ungdoms- eller kulturaktiviteter i Mariehamn.
För att söka bidrag kan du som har inloggning logga in, vissa av bidragen kan sökas utan inloggning.
Saknar du inloggningsuppgifter för din förening? kontakta Marina Rehnberg tel. 531 437.
Manual för ansökan om stöd från Mariehamns stad
Evenemangsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Snabba pengar (2019) 
Löpande under året
Föreningsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2020) 
31.1.2020
Aktivitetsbidrag (2020) 
31.1.2020
Evenemangsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Evenemangsbidrag (2020) 
30.11.2019 , 28.2.2020, 31.8.2020
Evenemangsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Snabba pengar (2020) 
Löpande under året