Evenemangsbidrag (Evenemangsbidrag)

1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
Bilagor till ansökan
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan, Slutredovisning.
Dessa skall sändas till bidrag@mariehamn.ax