Snabba pengar (Övrigt)

Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Ansökningsdatum
Ansökt bidrag (max 1 000 euro)
Regler och anvisningar
För ett och samma projekt kan maximalt 1000 euro beviljas. Beloppet kan betalas ut i förskott innan projektstart. Beslut fattas på tjänstemannanivå och förvaltningen har rätt att avslå ansökan. För projekt skall finnas en ansvarsperson som är kontaktperson. Efter avslutat projekt skall en redovisning lämnas in. Om projektet inte genomförs, eller nått den nivå som beskrivs i ansökan, blir kontaktpersonen återbetalningsskyldig.
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan.
Dessa skall sändas till bidrag@mariehamn.ax