Evenemangsbidrag (Evenemangsbidrag)

Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Ansökningsdatum
Tidpunkt *
Tidpunkt slut om flera dagar
Bilagor till ansökan
1. Obligatoriska bilagor, projektplan, Budget/kostnadskalkyl (tidigare, andra sökta eller beviljade bidrag bör framgå).
2. Eventuell tilläggsinformation. Broschyr, folder, inbjudan eller liknande, sökandes CV, bildmaterial (för utställningsbidrag)
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan, Slutredovisning.
Dessa skall sändas till bidrag@mariehamn.ax