Välkommen till Mariehamns stads e-tjänst för ansökan om bidrag Föreningar, organistationer, stiftelser eller boenden i Mariehamns stad kan via denna tjänst söka bidrag samt lämna in bilagor till ansökningar.

För att söka bidrag kan du som har inloggning logga in, vissa av bidragen kan sökas utan inloggning.

Saknar du inloggningsuppgifter för din förening? kontakta Anders Ahlström tel. 531 446 eller Marina Rehnberg tel. 531 437.
(Dölj info)
Föreningsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2018) 
30.11.2017
Hyresbidrag (2018) 
28.2.2018
Aktivitetsbidrag (2018) 
28.2.2018
Evenemang och projektbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Idrottsevenemangsbidrag (2018) 
30.11.2017
Kulturevenemangsbidrag (2018) 
30.11.2017
Projektbidrag (2018) 
28.2.2018
Projektsbidrag omgång 2 (2018) 
31.8.2018
Bidrag till ungdomar 15-25 år
 
Ansökan senast
Ansökan
Snabba pengar (2018) 
Löpande under året
Stiftelser, förbund organisationer
 
Ansökan senast
Ansökan
Särskilt bidrag (2018) 
30.11.2017
Föreningsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
30.11.2017
Aktivitetsbidrag (2019) 
28.2.2018
Evenemang och projektbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Idrottsevenemangsbidrag (2019) 
30.11.2018
Kulturevenemangsbidrag (2019) 
30.11.2017
Projektbidrag (2019) 
28.2.2018
Bidrag till ungdomar 15-25 år
 
Ansökan senast
Ansökan
Snabba pengar (2019) 
Löpande under året