Välkommen till Mariehamns stads e-tjänst för ansökan om föreningsbidrag Föreningar, organistationer, stiftelser eller boenden i Mariehamns stad kan via denna tjänst söka bidrag samt lämna in bilagor till ansökningar.

För att söka bidrag kan du som har inloggning logga in, vissa av bidragen kan sökas utan inloggning.

Saknar du inloggningsuppgifter för din förening? kontakta Anders Ahlström tel. 531 446 eller Marina Rehnberg tel. 531 437.
(Dölj info)
Bidrag till ungdomar 15-25 år
 
Ansökan senast
Ansökan
Snabba pengar (2018) 
Löpande under året
Föreningsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
30.11.2018
Evenemang och projektbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Idrottsevenemangsbidrag (2019) 
30.11.2018
Kulturevenemangsbidrag (2019) 
30.11.2018
Projektbidrag (2019) 
28.2.2019
Bidrag till ungdomar 15-25 år
 
Ansökan senast
Ansökan
Snabba pengar (2019) 
Löpande under året
Stiftelser, förbund organisationer
 
Ansökan senast
Ansökan
Särskilt bidrag (2019) 
30.11.2018