×
Välkommen till Mariehamns stads e-tjänst för bidragsansökningar
* Grundbidrag och aktivitetsbidrag kan beviljas en ideell förening registrerad i Mariehamn. Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet i staden. Vi öppnar e-tjänsten i början av november. Sista ansökningsdag är den 31 januari.
* Evenemangsbidrag kan beviljas för publika evenemang som huvudsakligen hålls i Mariehamn.
* Bidraget Snabba pengar är till för enskilda och grupper som inte är registrerade föreningar som vill arrangera fritids-, ungdoms- eller kulturaktiviteter i Mariehamn.
För att söka grund- och aktivitetsbidragen måste du ha en inloggning.
Evenemangsbidraget och snabba pengar kan sökas utan inloggning.
Saknar du inloggningsuppgifter för din förening? Följ då de instruktioner som finns i manualens första avsnitt, Allmänt om föreningsregistret.
Manual för ansökan om stöd från Mariehamns stad
Regelverk för stöd från Mariehamns stad
Föreningsbidrag
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 31.1.2024

Grundbidraget är avsett att årligen bidra till föreningens finansiering av allmän föreningsverksamhet, administration, telefo...

Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 31.1.2024

Bidraget avser att stöda regelbunden gruppverksamhet bland barn och unga. - Bidragets storlek är beroende av budgeterade mede...

Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag (2024)

Ansök senast: 30.11.2023 , 28.2.2024, 31.8.2024

Evenemangsbidrag - Evenemangsbidrag kan beviljas för publika evenemang som huvudsakligen hålls i Mariehamn. Ansökan görs elek...

Övrigt
Snabba pengar (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Snabba pengar är till för enskilda och grupper som inte är registrerade föreningar som vill arrangera fritids-, ungdoms- elle...