Projektbidrag (Evenemang och projektbidrag)

Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Ansökningsdatum
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Budget, CV, Broschyr, Projektplan, Inbjudan, Folder, Bildmaterial, Slutredovisning.
Dessa skall sändas till Marina.Rehnberg@mariehamn.ax