Kulturevenemangsbidrag (Evenemang och projektbidrag)

Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Ansökningsdatum
1. Obligatoriska bilagor, projektplan, Budget/kostnadskalkyl (tidigare, andra sökta eller beviljade bidrag bör framgå).
2. Eventuell tilläggsinformation. Broschyr, folder, inbjudan eller liknande. Uppskattat antal deltagare. Annat material som tydliggör projektets innehåll och målsättningar
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Budget, CV, Broschyr, Projektplan, Inbjudan, Folder, Bildmaterial, Slutredovisning.
Dessa skall sändas till Marina.Rehnberg@mariehamn.ax