Kultur- och fritidssektorn  
Välkommen till Mariehamns stads e-tjänst för ansökan om bidrag
Föreningar, organistationer, stiftelser eller boenden i Mariehamns stad kan via denna tjänst söka bidrag samt lämna in bilagor till ansökningar.

För att söka bidrag kan du som har inloggning logga in, vissa av bidragen kan sökas utan inloggning.

Saknar du inloggningsuppgifter för din förening? kontakta Anders Ahlström tel. 531 446 eller Marina Rehnberg tel. 531 437.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Kulturevenemangsbidrag(Evenemang och projektbidrag)
Kunduppgifter
*
*
*  
*
*
*

1. Registrering > 2. Godkännande > 3. Klar
Ansökningsuppgifter
Ansökningsdatum
1. Obligatoriska bilagor, projektplan, Budget/kostnadskalkyl (tidigare, andra sökta eller beviljade bidrag bör framgå).
2. Eventuell tilläggsinformation. Broschyr, folder, inbjudan eller liknande. Uppskattat antal deltagare. Annat material som tydliggör projektets innehåll och målsättningar
*  Obligatorisk uppgift

Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument Budget, CV, Broschyr, Projektplan, Inbjudan, Folder, Bildmaterial, Slutredovisning.
Dessa skall sändas till Marina.Rehnberg@mariehamn.ax
 

Tekniska frågor gällande e-tjänsten för bidrag besvaras av Anders Ahlström tel. 531 446 e-post: anders.ahlstrom@mariehamn.ax

Information enligt 11 och 16 §§ (LL 2007:88) om behandling av personuppgifter: De personuppgifter du lämnar på denna sida används för att möjliggöra Mariehamns stads administration av ditt ärende. Uppgifterna sparas i stadens datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i datasystemet, kontakta ansvarig avdelning angiven ovan. Läs mer på www.mariehamn.ax/PULFRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.