Idrottsevenemangsbidrag (Evenemang och projektbidrag)

Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Ansökningsdatum
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan, Inbjudan, Folder, Slutredovisning.
Dessa skall sändas till marina.rehnberg@mariehamn.ax