Skriv ut

Snabba pengar (2024)

Övrigt


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan, Slutredovisning

Snabba pengar är till för enskilda och grupper som inte är registrerade föreningar som vill arrangera fritids-, ungdoms- eller kulturaktiviteter i Mariehamn. Bidraget kan sökas fortlöpande. Ansökan görs elektroniskt.

Bidraget kan delas ut för aktiviteter som är innovativa och/eller innefattar integration. Aktiviteten ska ha ett genustänk och beakta tillgänglighet.

Aktiviteten måste vara publik. Snabba pengar är ett engångsbelopp. Inköp som görs för bidragspengarna kan tillfalla Mariehamns stad.

Aktiviteten ska ha en ansvarsperson som har kontakt med den representant för staden som fattat bidragsbeslutet.

Bidrag beviljas inte för en aktivitet som är en del av studier eller annan utbildning.

Det belopp som du/ni beviljas kan om ni så önskar betalas ut i förskott innan
projektstart.

Hur söker man Snabba pengar?
- Genom att ansöka om bidraget på e-tjänsten för föreningsbidrag.
-Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet och en realistisk
ekonomisk kalkyl.

Hur mycket pengar kan man få?
För ett och samma projekt kan maximalt 1000 euro beviljas.

Förvaltningen har rätt att avslå ansökan.

Redovisning
Efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in. Om projektet av
någon orsak inte kommit upp i den nivå som beskrevs i ansökan eller inte genomförts blir du/ni återbetalningsskyldiga av pengarna som betalats ut i förskott.

Ansökan