Skriv ut

Grundbidrag (2024)

Föreningsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Bokslut och verksamhetsgranskarens berättelse

Grundbidraget är avsett att årligen bidra till föreningens finansiering av allmän föreningsverksamhet, administration, telefon, trycksaker mm.

För beviljande av grundbidrag ska en förening ha minst 10 betalande medlemmar. Medlemsavgiften ska betalas per person till föreningen. Medlemsavgiften får inte ingå i någon annan avgift exempelvis en entréavgift.

Ansökan görs elektroniskt. Den sista ansökningsdagen är den 31 januari. Det betyder att för ansökan vars sista ansökningsdag är 31.1.2024 ska denna baseras på 2023 års medlemsuppgifter. För att kontrollera uppgifterna i ansökan kan behörig tjänsteman göra stickprov genom att begära in föreningsmedlemmars personuppgifter så som namn och födelseår.

Varje förening får ett basbidrag som är lika stort för alla föreningar. Basbidraget utgör 20 procent av det belopp som finns budgeterat för grundbidrag. Resterande belopp fördelas sedan så att 30 procent avsätts för att fördelas bland föreningsmedlemmar 21 år och äldre och 50 procent fördelas bland de föreningsmedlemmar som är yngre än 21 år. En föreningsmedlem som fyller 21 år under det år som ansökan baseras på räknas som yngre än 21 år.

Föreningar som erhåller bidrag ska i sina evenemang låta ledsagare till personer med funktionsnedsättning delta avgiftsfritt.

Grundbidraget utbetalas efter det att bokslut, verksamhetsberättelse samt undertecknad verksamhetsgranskning eller revisionsberättelse för det år som ansökan baseras på inlämnats till kultur- och fritidssektorn.

Läs mera om bidragsreglerna.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in